Actualidad

Blogs:

  • Caga tió

    Caga tió Aquest any triomfen als Estats Units les tradicions més ancestrals de Cataluña. Una sèrie de casualitats han fet aparèixer en mitjans de comunicació de gran audiència el costum de posar el caganer -persona en situació de d...

    Economia Digital