Actualidad

Blogs:

  • Informe sobre la Demanda de Software en 2017

    Las soluciones de ERP y CRM siguen siendo las más demandadas Según el informe de SoftDoit, la demanda de soluciones ERP y CRM en la [...] La entrada Informe sobre la Demanda de Software en 2017 apare...

    Grupo Choice
  • Caga tió

    Caga tió Aquest any triomfen als Estats Units les tradicions més ancestrals de Cataluña. Una sèrie de casualitats han fet aparèixer en mitjans de comunicació de gran audiència el costum de posar el caganer -persona en situació de d...

    Economia Digital